Hypotheekrenteaftrek moet minimaal annuïtair

In Archief by robert

Wij hebben er al eerder kort over geschreven, maar de regeling is nu definitief. Het is vanaf 2013 verplicht voor nieuwe leningen om ze in een termijn van maximaal dertig jaar tenminste annuïtair af te lossen. Wordt er te weinig afgelost, dan gaat voor het deel van de lening dat afgelost had moeten zijn de hypotheekrenteaftrek voor altijd verloren. Wel zijn er enkele uitzonderingen/ tegemoetkoming voor bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsmoeilijkheden. Het maakt ook niet uit waar de lening wordt aangegaan. Dit kan bij een Nederlandse of bij een Belgische bank, maar ook bij bijvoorbeeld een eigen vennootschap of zelfs bij leningen binnen de familie. De conclusie is dan ook dat volledige hypotheekrenteaftrek in Nederland voor nieuwe leningen alleen nog verzekerd is bij annuïtaire en lineaire hypotheken.

Deze regeling zal alleen gelden voor nieuwe leningen. Alle op 31 december 2012 bestaande leningen hoeven dus niet annuïtair te worden afgelost, maar dit mag uiteraard wel. Als een lening van voor 2013 in de toekomst wordt overgesloten dan heeft dit verder geen gevolgen. Het is zelfs zo, dat bij een verhuizing in of na 2013, tot het bedrag van de lening op 31 december 2012 (minus tussentijdse aflossingen) ook na een verhuizing niet afgelost hoeft te worden.
Om er voor te zorgen dat de Nederlandse belastingdienst kan controleren of op nieuwe leningen inderdaad annuïtair wordt afgelost, worden Nederlandse financiële instellingen verplicht om deze gegevens bij te houden en aan de belastingdienst door te geven. Als de lening wordt aangegaan bij iemand die niet de plicht heeft om gegevens aan de Nederlandse belastingdienst door te geven, dan is de belastingplichtige hier zelf verantwoordelijk voor. Er komt een elektronisch formulier beschikbaar, waarmee de nodige informatie kan worden doorgegeven. Wordt er niet aan de informatieverplichting voldaan, dan is de rente op de gehele lening niet meer aftrekbaar. Pas als op een later moment de informatie alsnog wordt aangeleverd, dan herleeft de renteaftrek weer.

hits=2= / id=1470=