De gesplitste aankoop van vastgoed: nieuw standpunt van de Belgische fiscus vanaf 1 september 2013

In Archief by robert

Wanneer een onroerend goed gesplitst wordt aangekocht, voor het vruchtgebruik door de ouders en voor de blote eigendom door de kinderen, zijn er over dit onroerend goed in principe geen successierechten verschuldigd bij het overlijden van de ouders indien de kinderen kunnen aantonen dat zij het bloot eigendomsrecht hebben gekocht met eigen middelen. In de praktijk kopen de kinderen hun bloot eigendomsrecht vaak met geld dat zij (kort) voorheen van hun ouders hebben gekregen via schenking.
Hoewel deze praktijk door de fiscus jarenlang aanvaard werd, ligt zij sinds de zomer van 2012 echter onder vuur. De fiscus zette deze vertrouwde familiale planning van vastgoed immers op haar ‘zwarte lijst’ van handelingen die zij naar aanleiding van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling inzake successie- en registratierechten zeker wél als fiscaal misbruik zou beschouwen.
Begin april 2013 publiceerde de fiscus evenwel een nieuwe lijst, die de vorige vervangt. En daarop bleek de gesplitste aankoop van vastgoed niet langer op de lijst van verdachte handelingen te staan. De opluchting was evenwel van korte duur, aangezien de fiscus amper een week later een nieuw standpunt bekendmaakte.
Volgens dat nieuwe standpunt van de fiscus zijn er na het overlijden van de vruchtgebruiker (de ouders) wél successierechten verschuldigd indien de blote eigenaar (de kinderen) zijn deel van de koopprijs betaald heeft met geld dat hij via schenking gekregen heeft van de vruchtgebruiker. In dat geval zal het onroerend goed dus belast worden alsof er geen gesplitste aankoop is geweest. De betaalde schenkingsrechten mogen volgens de staatssecretaris voor fraudebestrijding in dat geval wel worden afgetrokken van de te betalen successierechten, met uitzondering van een vast recht van (nu nog) 25 euro.
Deze koerswijziging van de fiscale administratie is zeker vatbaar voor kritiek en roept tal van nieuwe vragen op. De wetgeving is op dit punt immers niet gewijzigd; de fiscus kondigt enkel aan dat zij deze wetgeving voor gesplitste aankopen vanaf 1 september 2013 anders zal interpreteren. Voorzichtigheid is in elk geval geboden, en het bekijken van alternatieven is zeker aan te raden

hits=206= / id=3122=