Zeevisser met tijdelijke contracten houdt toch recht op bijzondere compensatieregeling grensarbeiders.

In Archief by robert

Hof ’s Gravenhage, 19 oktober 2011
Bij de invoering van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België per 2003 is de oude grensarbeidersregeling komen te vervallen. Als tegemoetkoming zijn toen de algemene en bijzondere compensatieregelingen geïntroduceerd. Deze bieden een tegemoetkoming voor de netto-inkomensachteruitgang vanwege het vervallen van de grensarbeidersregeling.
De bijzondere compensatieregeling komt (onder meer) te vervallen zodra een grensarbeider van baan wisselt. Op grond van een besluit uit 2009 is het beleid versoepelt en vervalt de regeling alleen als er sprake was van onvrijwillig ontslag en er niet binnen zes maanden een andere baan in de grensstreek werd gevonden.
De zeevisser uit de hofuitspraak kreeg telkens per zeereis een tijdelijk contract, en uiteindelijk, geen contract meer. De opeenvolgende contracten moeten volgens het Hof worden gezien als een doorlopend contract zodat de bijzondere compensatieregeling van toepassing bleef. Ook als de zeevisser op initiatief van de rederij geen nieuw contract meer krijgt en de zeevisser binnen zes maanden gaat werken voor een andere werkgever in het grensgebied, dan houdt de zeevisser recht op de bijzondere grensarbeidsregeling.

hits=2= / id=1864=