Nieuw besluit erfbelasting

In Archief by robert

Door de Staatssecretaris van Financiën is verder nieuw beleid gepubliceerd voor de erfbelasting bij verwerping van een nalatenschap, de ongelukkige redactie van een testament, een vergeten testament en de ‘informele wil’. Met de ‘informele wil’ wordt bedoeld dat een erflater op een niet-rechtsgeldige wijze uitkeringen uit de nalatenschap heeft toegezegd of wensen kenbaar heeft gemaakt voor de bestemming van zijn nalatenschap. Het voorgaande brengt met zich mee dat wanneer erfgenamen de informele wil van de erflater uitvoeren er sprake is van een schenking aan de begunstigde. Dit kan leiden tot de heffing van schenkbelasting en bij de schenking van een onroerende zaak ook tot overdrachtsbelasting. Volgens de Staatssecretaris kan de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijven mits voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden houden in dat de onroerende zaak wordt overgedragen krachtens schenking als bedoeld in artikel 7:175 lid BW (overeenkomst om niet) en er aan de schenking geen lasten zijn verbonden

hits=128= / id=3129=