Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders (2)

In Archief by robert

Brief Staatssecretaris van Financiën, 3 februari 2016

In september vorig jaar zijn een aantal fiscale knelpunten voor grensarbeiders aangegeven. De Staatssecretaris geeft hier door middel van een brief zijn reactie op. Interessant daarbij is nog dat ook over de nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen wordt geschreven.

Deze regeling is met ingang van 2015 ingevoerd ter vervanging van de oude keuzeregeling. Alleen in een jaar dat 90% van het verzamelinkomen van een niet in Nederland wonende belastingplichtige in Nederland wordt belast, kan er gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld de Nederlandse hypotheekrenteaftrek.

Tot het verzamelinkomen behoort ook het inkomen in box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Het heffingsrecht over dergelijk inkomen, bijvoorbeeld rente-inkomsten en dividenden op beleggingen, wordt doorgaans in belastingverdragen in hoofdregel toegewezen aan het woonland (en dus niet aan Nederland). Vaak zal dat betekenen dat bij hogere vermogens niet meer voldaan kan worden aan de 90%-eis. Dit inkomen telt namelijk ook mee in het verzamelinkomen, maar betreft dan inkomen dat niet aan Nederland is toegewezen en het percentage omlaag zal brengen.

Overigens dit kan ook anders zijn, bijvoorbeeld als het vermogen voor een groot deel zou bestaan uit onroerende goederen in Nederland. Het heffingsrecht daarover is juist wel aan Nederland toegewezen zodat dit inkomen wel meehelpt voor de 90%-eis.

Aan de Staatssecretaris is de vraag gesteld of dit wel in overeenstemming is met Europees recht. De Staatssecretaris legt uit dat het volgens hem niet in strijd is met Europees recht om ook met het inkomen uit sparen en beleggen rekening te houden. Ook het feit dat dit inkomen forfaitair wordt vastgesteld, op dit moment nog op 4% van het vermogen aan het begin van het belastingjaar, zou dan niet in strijd zijn met Europees recht.