Kabinet verwerpt pleidooi expats voor dubbel paspoort

In Archief by robert

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken heeft haar plannen voor een nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap verduidelijkt. Net als haar voorganger Piet Hein Donner wil ze af van de uitzonderingen waardoor Nederlanders in het buitenland soms twee paspoorten mogen hebben.

De afgelopen maanden is er door Nederlandse expats en emigranten druk campagne gevoerd voor het behoud van de uitzonderingen. Die gelden nu bijvoorbeeld voor Nederlanders die van plan zijn de nationaliteit aan te vragen van een land waarvan hun echtgenoot al staatsburger is. Maar in antwoord op schriftelijke vragen van D66-Kamerlid Gerard Schouw, herhaalt minister Spies dat het kabinet de uitzonderingen wil laten vervallen ‘omwille van de helderheid van de rechten en plichten die gelden tussen een burger en de staat’. Daarmee neemt ze de kernpunten over van een omstreden wetsvoorstel dat door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner vorig jaar april ter consultatie werd aangeboden op internet, en waarover de Raad van State tijdens het Kerstreces een niet-openbaar advies stuurde aan het kabinet.

Expats en emigranten in de kou
Een belangrijk onderdeel van de discussie is de afgelopen maanden geweest dat Nederland door het opleggen van zulke beperkingen steeds verder zou afwijken van de ontwikkelingen in andere Europese landen. Maar volgens Spies is het Nederlandse beleid nog lang geen internationale uitzondering. Ze beaamt dat er landen zijn ‘die de mogelijkheden voor meervoudige nationaliteit vergroten’. Maar, schrijft ze, dat ‘leidt niet tot een andere afweging van dit kabinet.’ Wel benadrukt ze net als haar voorganger en net als minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken dat de betrokkenheid van expats bij Nederland ‘onverminderd groot’ blijft. Volgens de indiener van de vragen, Gerard Schouw van D66, laat het kabinet ‘landgenoten in het buitenland in de steek’. Volgens hem gaat het om een ‘anti-liberaal voorstel, ingegeven door de angst voor de PVV.’ Schouw wil nu zelf een voorstel indienen dat de rechten van expats en emigranten veiligstelt.

Sleutelrol voor VVD
Een sleutelrol daarbij zal gespeeld worden door regeringspartij VVD. Die heeft eerder op de website van de partij gezegd de positie van expats en emigranten te steunen. Bovendien was de New Yorkse afdeling van de VVD nauw betrokken bij de campagne om de uitzonderingen in het wetsvoorstel te behouden. Tot nu toe heeft de VVD nog niet willen stemmen voor moties die het wetsvoorstel bekritiseerden, met als argument dat het slechts om een voorlopige versie ging die vóór het voorleggen aan de Tweede en de Eerste Kamer nog allerlei inhoudelijke wijzigingen zou kunnen ondergaan.

Ministerraad
De volgende stap is nu het voorleggen van het voorstel aan de andere ministers en de premier. Daarna wordt het wetsvoorstel, samen met het advies van de Raad van State, doorgestuurd naar de Kamer. In haar antwoord op de Kamervragen zegt minister Spies te verwachten dat dit in maart zal gebeuren.
hits=2= / id=2028=