Het eventueel vruchtgebruik bekrachtigd

In Archief by robert

Jan is gehuwd met Marie. De vader van Jan (Fons) is reeds lang overleden en zijn weduwe (Angèle) heeft overeenkomstig het Belgisch wettelijk erfrecht het vruchtgebruik van de nalatenschap van Fons geërfd. Jan heeft de blote eigendom van de nalatenschap van Fons geërfd. Indien Jan nu vóór Angèle komt te overlijden, erft Marie volgens de Belgische wet het vruchtgebruik van de nalatenschap van Jan. In die nalatenschap zit de blote eigendom van de nalatenschap van Fons. In de praktijk kende men aan Marie het eventueel vruchtgebruik op de nalatenschap van Fons toe. Dit vruchtgebruik zou pas actueel worden bij het overlijden van Angèle, maar bestond reeds (in kiem) bij het overlijden van Jan. Het Hof van Cassatie heeft dit bevestigd (Cass. 4 november 2010). Concreet betekent dit dat Marie te rekenen vanaf het overlijden van Jan rechten kan laten gelden op de goederen die voortkomen uit de nalatenschap van Fons. De waarde van die (nog niet geactualiseerde) rechten kan worden berekendhits=4= / id=1526=