Een eigenhandig testament mag met een ongebruikelijke handtekening worden ondertekend

In Archief by robert

(Gent 16 september 2010)
Een eigenhandig testament moet door de erflater volledig met de hand zijn geschreven, gedagtekend en ondertekend. Vroeger eiste het Hof van Cassatie dat die ondertekening geschiedde met de “gebruikelijke” handtekening. De recente rechtspraak is veel soepeler en aanvaardt thans ook een ongewone handtekening. Vereist is wel dat de bedoeling van de testator -om zijn uiterste wil te onderschrijven en te bevestigen dat zijn testament volledig en definitief is en uitwerking moet krijgen- vaststaat.
hits=1= / id=1885=