Taks-cificatie

In Archief by robert

Met deze vreemde term verwijst de minister van Financiën naar de wens om de relatie tussen ondernemers en de fiscus te ‘pacificeren’. Het vertrouwen tussen deze laatstgenoemden is aan herrijking toe aangezien de bestrijding van fraude in de praktijk als een ware heksenjacht wordt ervaren. Naast een algemeen vreedzamer klimaat wil de minister, naar Nederlands voorbeeld, een zogenaamd horizontaal model op poten zetten. Dit model vereist dat de onderneming en haar boekhouders/fiscale raadgevers volledige openheid geven in de bedrijfsvoering en anderzijds dat ook de fiscale ambtenaar niet onmiddellijk gebruik maakt van die info, maar een beetje constructief meedenkt over hoe de betrokken onderneming zich, binnen de fiscale perken, zo optimaal mogelijk organiseert.

hits=108= / id=3347=