Feitelijke leiding van vennootschap bevond zich niet in België maar in Nederland

In Archief by robert

De laatste maanden zijn er een aantal procedures geweest over de vraag of de feitelijke leiding van een vennootschap zich al dan niet in Nederland bevond. Rechtbank Arnhem heeft zich op 12 augustus ook uitgelaten over een dergelijke vraag. Het ging daarbij om iemand die in 1995 emigreerde vanuit Nederland naar België, waar hij in 2001 ook de Belgische nationaliteit aannam. In datzelfde jaar richt hij een Nederlandse B.V. op. In 2005 remigreerde hij terug naar Nederland. Volgens de belastingdienst was de vennootschap na oprichting in Nederland gevestigd. De rechtbank daarentegen oordeelde dat de feitelijke leiding zich in België bevond. Ze overweegt hierbij dat de belanghebbende, als bestuurder en aandeelhouder van de vennootschap, tot 1 januari 2005 in België woonde en dat alle belangrijke bestuursbeslissingen ook in België werden genomen. Ook wijst de rechtbank erop dat belanghebbende geen IB-aangiften heeft gedaan in Nederland en de vennootschap geen Vpb-aangiften. Dit ondanks dat wel loonbelastingaangiften in Nederland gedaan waren, de vennootschap wel in Nederland bij de Kamer van Koophandel was ingeschreven en op de jaarstukken een Nederlands plaats werd vermeld.
De beslissing over de feitelijke leiding was overigens slechts een onderdeel van de procedure. Als de Rechtbank besloten had dat de feitelijke leiding in Nederland had gelegen, had belanghebbende geen step-up gekregen van de verkrijgingsprijs voor zijn aanmerkelijk belangaandelen. Dit is van belang bij een toekomstige verkoop van deze aandelen. Bij een step-up wordt de belastingheffing berekend over het verschil tussen de verkoopprijs en de waarde bij remigratie (de step-up). Indien zo’n step-up niet verkregen wordt, wordt het verschil echter berekend tussen de waarde bij verkoop en de (normaliter aanzienlijke lagere) waarde bij oprichting, waardoor sprake zal zijn van een hoger te belasten bedrag bij verkoop.

hits=1= / id=1718=