Het facultatief finaal verrekenbeding 0/100 onder vuur

In Archief by robert

De fiscale administratie meent een afdoend argument te hebben gevonden om de factultatieve finale verrekenbedingen 0/100 -waarbij de langstlevende echtgenoot een verrekenvordering tegen de eerstoverledene bekomt groot de tegenwaarde van het netto-vermogen van de eerstoverledene- in de successierechten te belasten. Op grond van dit nieuwe argument (de fiscale saisine) werd een heel aantal dossiers herbekeken. Dit zal leiden tot procedures voor de rechtbank. Wat ons betreft is het nieuwe argument volstrekt onjuist en alleszins niet afdoende om een heffing van successierechten te rechtvaardigen.
hits=1= / id=1932=