De Belgische Inkeerregeling

In Archief by robert

(Juli 2013) De Belgische regering heeft beslist dat de procedure van fiscale regularisatie, waarbij de belastingplichtige zijn situatie onder betaling van een boete fiscaal kan reguleren, aan het eind van 2013 zal worden afgeschaft. Betekent dit regulariseren, een hogere boete betalen, zoals dit in de media wordt aangegeven?

(Puntsgewijze opsomming van de Inkeerregeling naar aanleiding van het Nederbelgenseminar 25 juni 2013. Tekst is van Mathieu Ex, Advocaat-vennoot bij Greenille)

Voorbeeld inkomstenbelasting
(betreft niet BTW, successierechten en ‘wit’ kapitaal)

Kapitaal op 25 juni 2013 is € 4.000.000 verkregen door inkomsten (zie eerste cijferkolom).

    Oude inkeer Inkeer module 1 Inkeer module 2
Fiscale amnestie        
Roerende inkomsten na 01/01/2006 €480.000 €294.000 €336.000 €378.000
Beroepsinkomsten na 01/01/2006 €500.000 €250.000 €325.000 €350.000
Subtotaal   €544.000 €661.000 €728.000
         
Strafrechtelijke amnestie        
Roerende inkomsten na 01/01/2006 €1.200.000 €420.000 €420.000 €420.000
Beroepsinkomsten na 01/01/2006 €1.460.000 €730.000 €511.000 €511.000
Subtotaal   €1.150.000 €931.000 €931.000
         
Totaal   €1.694.000 €1.592.000 €1.659.000

Conclusie

 • Opties wel overwegen en dossier grondig voorbereiden.
 • Laatste kans?
 • Ja, althans voor deze prijs.
 • Gevaar van besmetting vermogen, onderneming en familie.

Waarom inkeren?
Gewijzigde inzichten sinds eind vorige eeuw (perceptie + sanctie)

 • Naast belastingplichtige en Belastingdienst is het aantal spelers uitgebreid: openbaar ministerie, politiek (België, Europa en Oeso), derden (bank, adviseurs en leveranciers).
 • Luxemburgse en Zwitserse banken verhogen druk op hun buitenlandse cliënten om occulte rekeningen fiscaal te regulariseren, anders…
 • Afschaffing Luxemburgs bankgeheim vanaf januari 2015
 • Internationaal bankgeheim kalft steeds verder af (Oeso-Verdrag, EU-Richtlijnen, FATCA, TIEA’s)
 • Verstrenging van preventieve witwaswet
 • Zonder fiscale regularisatie: (theoretisch) quasi onverjaarbaar strafrechtelijk risico, behalve…

What’s new?

1962-2004 Regularisaties bij lokale controle
Regularisatie inkomen: 3 jaar belastingen, geen boete
2004 EBA: éénmalige bevrijdende aangifte
Regularisatiekapitaal, heffing van 6% of 9%
2005-2013 Regularisaties bij het contactpunt
Regularisatie inkomen minstens 7 jaarbelastingen, boete tot 10%
2013 Allerlaatste(!) inkeermogelijkheid
Regularisatie inkomen+ kapitaal

Inkeerregeling 2013
Van 15 juli 2013 tot 31 december 2013
Wetsontwerp 11 juni 2013 (na het advies van de Raad van State)
Bouwt voort op de Wet van 27 december, 2005 bij Contactpunt Regularisaties, DBV (www.ruling.be). Voordeel: goede praktijkervaring, nadeel: dezelfde pitfals, hoewel…

Welke alternatieven zijn er?
BBI + het parket: full disclosure zonder garantie op uitkomst van de onderhandeling.

Lokale controle: neen
Niets doen: neen

Inkomsten + kapitaal regulariseren
Inkomsten die de belastingdienst nog kan belasten (fiscale amnestie)

 • 7 jaar voorinkomstenbelastingen
 • 10 jaar voorsuccessierechten

Kapitalen die de belastingdienst niet meer kan belasten (strafrechtelijke amnestie) Fiscaal verjaarde kapitalen

Inkomsten + kapitaal
Verplicht cumuleren? Keuze belastingplichtige?

 • Keuze is niet zonder risico’s
 • Waarde van het attest is enkel het bedrag dat effectief wordt geregulariseerd
  Noodzaak FAQ’s tijdens de zomer

Inkeerregeling 2013 ongewijzigde bepalingen:

 • Inkomstenbelastingen, BTW én successierechten;
 • Eerste bezwaar Raad van State;
 • Fiscale transparantie houdstructuren;
 • Gemeentelijke opcentiemen;
 • Niet verrekenbaarheid woonstaatheffing;
 • Geen nalatigheidsinteresten, enkel beperkte boete;
 • Competente dienst contactpunt;

Repeat customers are most welcome;
Uitbreiding toepassingsgebied naar:

 • Ernstige en georganiseerde fiscale fraude;
 • Sociale fraude;
 • Kapitalen ondergebracht in buitenlandse levensverzekeringen;
 • VZW/Stichting/transparante entiteiten.

Module 1

 • Niet verjaarde gewone fiscale fraude;
 • twee cumulatieve voorwaarden.
 • Boete stijgt van 10% naar 15%;
 • Boete is van toepassing op alle inkomsten (dus ook beroepsinkomsten en BTW), maar wel ‘unieke’ boete;
 • Nieuw: verklaring toevoegen inzake ‘fraudeschema’ en ‘omvang van het kapitaal’. Geen zelfincriminatie, maar om controle mogelijk te maken naar module 2;

De fiscaal ‘niet-verjaarde’ belastingen:

 • Inkomstenbelastingen: de laatste 7 jaar Per kalenderjaar
 • Successierechten: de laatste 10 jaar. Beoordelen op dag van de indiening van de aangifte ‘Gewone’ fiscale fraude

Module 2
Niet verjaarde ernstige en georganiseerde fiscale fraude (EGFF):

 • Identieke behandeling als de fiscaal niet verjaarde gewone fiscale fraude, behalve:
 • 20% boetetarief (i.p.v. 15%) – immuniteit voor lijst van accessoire misdrijven:
 • Misbruik van vertrouwen / vennnootschapsgoederen, – valsheid,…

Fiscaal verjaarde fraude

 • Nieuw juridisch begrip: ‘fiscaal verjaard kapitaal’;
 • Belangrijk onderscheid met ‘gewoon kapitaal’;
 • 35% op het fiscaal verjaard kapitaal;
 • Geen onderscheid in het tarief tussen gewone fiscale fraude en EGFF (cfr. Raad van State) – combinatie met module 1 (gewone fiscale fraude en verjaart)?
 • 35% op wat: op zoveel als nodig is. Dus wellicht opnieuw een ‘keuze’.

Rol van de cel voor financiële informatieverwerking(CFI)?

 • Krijgt regularisatie attesten en de onderliggende stukken (uitgezonderd fraudeschema);
 • Behoud van bevoegdheden;
 • Reden?

Rol van Parket

 • Behoud van volle bevoegdheid;
 • Maar strafuitsluitende verschoningsgrond.

Tweede bezwaar Raad van State

hits=2857= / id=3087=