Verstrenging van het verbod op betalingen in contanten

In Archief by robert

Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels verstrengd inzake cash betalingen (betalingen in contanten). Bij de verkoop van roerende goederen en diensten kan er vanaf 1 januari 2014 nog maximum 3.000 euro cash betaald worden, voorheen bedroeg dit 5.000 euro. Als uitzondering op de regel blijft een voorschot in contanten wel mogelijk voor zover het voorschot niet meer bedraagt dan 10 % van de totaalfactuur én niet hoger ligt dan 3.000 euro. Voor betalingen van onroerende goederen worden cash betalingen vanaf 1 januari 2014 helemaal verboden. Men mag dus géén voorschot geven noch ontvangen op de koop of verkoop van een woning in cash.

hits=155= / id=3474=