AOW belastbaar?

In Archief by robert

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft geoordeeld dat de AOW-uitkering geen uitgesteld beroepsinkomen vormt en dat daarom de uitkering ten onrechte is belast met Personenbelasting. Hiertegen is de Belastingadministratie in cassatie gegaan. Het Hof van Cassatie heeft op 12 november 2009 uitspraak gedaan. Het cassatiehof is van oordeel dat de uitspraak van het Hof van Beroep geen stand kan houden (in alle denkbare situaties), daar het is gebaseerd op grond van een door dit Hof verkeerd gegeven uitleg van de Nederlandse AOW-wet. De zaak is verwezen naar het Hof van Beroep te Gent.
De verwachting was dat eind 2010 het Hof van Beroep te Gent met een uitspraak zou komen, maar uw geduld wordt met minstens een half jaar extra beproefd. De advocaat van de Nederlandse AOW-er zal conclusietermijnen aanvragen om hiermee de Belastingadministratie tot meer spoed te bewegen.
Intussen heeft de Belgische Administratie in twee andere AOW-dossiers bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt en Hof van Beroep te Antwerpen verloren.

Fiscale Bemiddelingsdienst
Burgers of bedrijven die een geschil hebben met Financiën kunnen sinds juni terecht bij de fiscale bemiddelingsdienst (FBD). De dienst werd al in 2007 wettelijk in het leven geroepen, maar raakte pas midden dit jaar echt operationeel.
Dient u bij de belastingdienst een bezwaar in tegen een belastingaanslag en wordt dat bezwaar vervolgens afgewezen, is de administratieve procedurefase daarmee afgerond. Vervolgens kan u uw dossier voorleggen aan de rechtbank. Voordat u die stap zet, kan u nog beroep doen op een onafhankelijke fiscale bemiddelaar. Dit is een laatste poging tot verzoening.
Begin dit jaar werden de fiscale bemiddelaars aangesteld en sinds juni kregen ze ook 20 personeelsleden ter beschikking. Burgers en bedrijven kunnen bij de dienst terecht met zowat alle fiscale geschillen. De FBD, die onafhankelijk werkt, probeert dan te bemiddelen tussen de belastingplichtige en de fiscale administratie. Het advies is niet bindend, maar indien Financiën het naast zich neerlegt, zal dat serieus gemotiveerd moeten zijn. Bovendien kan de belastingplichtige met het advies in de hand dan naar de rechter stappen. Fiscale geschillen kunnen mondeling, schriftelijk, per fax of per mail worden ingediend bij de FBD, Koning Albert II-laan 33, bus 46, North Galaxy – Toren B – 6de en 7de verdieping, 1030 Brussel. Tel: 02/576.23.60. Mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be. Alle gegevens en meer informatie staan ook op de website www.fiscalebemiddeling.be
Bedoeling is duidelijk het aantal gerechtelijke procedures terug te dringen.
hits=2= / id=1957=