Fiscaal gunstregime voor schenking of vererving van bedrijfsvermogen

In Archief by robert

Op 1 januari 2012 is in het Vlaamse Gewest een nieuw fiscaal gunstregime voor de schenking of vererving van bedrijfsvermogen in werking getreden. Dit gunstregime, dat in de vorige afleveringen reeds ruim aan bod kwam, betreft een vrijstelling van schenkingsrechten en een verminderd tarief van 3 of 7% inzake successierechten. Omdat er toch nog wat onduidelijkheid blijft over bepaalde toepassingsvoorwaarden, zou de Vlaamse Regering door middel van een ‘reparatiedecreet’ enkele aanpassingen of verduidelijkingen aanbrengen in de tekst van het nieuwe Decreet zelf. Welke punten precies zullen worden verduidelijkt, is momenteel nog niet gekend. De eerste ontwerpteksten worden binnenkort verwacht. Bovendien is het ook wachten op de omzendbrief die het standpunt van de administratie met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van het nieuwe decreet zal verduidelijken.
hits=1= / id=1898=