Speculatiebelasting van 33%

In Archief by robert

De speculatiebelasting is een nieuwe belasting van 33% op de meerwaarden gerealiseerd op de overdracht van beursgenoteerde effecten binnen een termijn van zes maanden vanaf hun aankoop. In principe worden enkel effecten gevat aangekocht na 1 januari 2016. De speculatiebelasting viseert enkel natuurlijke personen (rijksinwoners) die buiten hun beroepswerkzaamheid een meerwaarde hebben gerealiseerd. Ook niet-inwoners worden door de taks geviseerd als de meerwaarde wordt gerealiseerd in België. De maatregel viseert beursgenoteerde aandelen, opties of warrants, maar ook andere financiële producten die gebaseerd zijn op aandelen (zoals bijvoorbeeld turbo’s, speeders, sprinters en futures). De speculatiebelasting is echter niet van toepassing op gereglementeerde aandelenopties en op aandelen toegekend door de werkgever.
Voor de situatie van een schenking werd een antimisbruikbepaling ingevoerd. Zo kan men de belasting niet ontlopen door de aandelen kort na verwerving te schenken en vervolgens te laten verkopen door de begiftigde (dit alles binnen de 6 maanden na de initiële aankoop).

De belasting wordt aan de bron ingehouden ingeval een in België gevestigde instelling in de transactie tussenkomt. Indien er geen in België gevestigde instelling tussenkomt, dienen de meerwaarden aangegeven te worden in de aangifte personenbelasting (eveneens belast aan 33%). Dit zal zo zijn indien de meerwaarde wordt gerealiseerd op beursgenoteerde effecten die worden aangehouden op een buitenlandse effectenrekening. De belastbare grondslag is het positieve verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, met inachtneming van de taks op deze beursverrichting.