Belastingadministratie niet gehouden tot naleving cassatiearresten?

In Archief by robert

De Waalse Minister van Financiën liet weten dat de arresten van het Hof van Cassatie een zeer grote juridische waarde hebben, maar dat dit niet belet dat de belastingadministratie de hoven van beroep met nieuwe middelen van haar standpunt tracht te overtuigen of aan het Hof van Cassatie een nieuw cassatiemiddel voorlegt in een geval dat identiek of vergelijkbaar is met een geval waarover het Hof zich reeds heeft uitgesproken. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de belastingadministratie zich in de praktijk niet moet storen aan een voor haar ongunstige cassatierechtspraak, als zij maar nieuwe (gegronde of ongegronde) argumenten kan voorleggen (Vr. nr. 190 C. Brotcorne).
hits=1= / id=1911=