Hogere minimumpensioenen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zelfstandigen

In Archief by robert

Nieuwe maatregelen voor zelfstandigen zijn op 1 augustus 2010 in werking getreden.
Met ingang van 1 augustus 2010 zijn de minimumpensioenen voor zelfstandigen in België gestegen. Een alleenstaande zal 25 euro meer ontvangen, zodat het minimumpensioen thans 945 euro bedraagt. Voor gezinnen wordt het minimumpensioen verhoogd met 20 euro, tot het bedrag van 1.233 euro. Ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werden geïndexeerd. Het dagbedrag ervan schommelt tussen 29,64 euro en 48,44 euro naargelang de situatie van de zelfstandige. Aan te stippen valt dat de andere uitkeringen ten laste van het RSVZ (forfaitaire uitkeringen voor hulp van derde, moederschap en adoptie) onveranderd blijven. (Bron: De Lage Landen)
hits=1= / id=1724=