Tegemoetkoming kinderopvang 2007

In Archief by robert

De laatste jaren kende Nederland verschillende regelingen voor kinderopvang, waarbij enkel officiële Nederlandse kinderdagverblijven geaccepteerd werden. De kosten bij zo’n instelling waren vaak bijna even hoog als het salaris wat men verdiende, met als gevolg dat nagenoeg niemand dit kon of wilde betalen, tenzij de werkgever in de kosten bijdroeg. In de praktijk waren het vooral werknemers bij overheid en semi-overheid die van de regeling gebruik konden maken. Nadien volgde een nieuwe regeling, waarbij de kosten voor 1/3 deel door de overheid werden gedragen, voor 1/3 door de werknemer en voor 1/3 door de werkgever, indien deze hieraan wilde meebetalen. De bijdrage werd ook nog eens verdeeld over man en vrouw. De praktijk was dat de werkgevers het meestal lieten afweten en alleen bij overheid en semi-overheid de volledige bijdrage betaald werd.

Opvang in België
Met ingang van 2007 is de regeling nogmaals veranderd en betalen alle werkgevers verplicht mee via een verhoogde werkloosheidspremie. Waar tot dusver uitsluitend opvang in Nederlandse kinderdagverblijven voor subsidie in aanmerking kwam, komt nu alle geregistreerde kinderopvang hiervoor in aanmerking. Dus ook gastouderopvang, dat wil zeggen opvang bij ouders, grootouders, familie of vrienden. Die werden tot dusver zwart betaald of de opvang was gratis (bv door grootouders). Ook Belgische voor- of naschoolse opvang wordt meegerekend, mits geregistreerd.

De aanvraag
U moet uw aanvraag bij een erkend bureau indienen. Dit bureau laat degene die de opvang uitvoert registreren en zorgt ervoor dat u geld van de overheid ontvangt. Dit betaalt u door aan de gastouder of instantie. Bij betaling aan een natuurlijk persoon, dient deze de ontvangen bedragen weer als inkomen op te geven, waar hij of zij belasting over betaalt. Omdat het als bijverdienste wordt aangemerkt, zijn de beroepskosten (voeding, huisvesting, autokosten, speelgoed etc.) hierop aftrekbaar.
De meeste erkende bureaus rekenen vaak stevige bedragen voor hun diensten, omdat deze kosten toch gesubsidieerd worden. Verwacht wordt dat binnenkort ook hier door marktwerking de prijzen zakken, of het aanbod van diensten voor hetzelfde tarief worden vergroot.
hits=1= / id=1548=