Nederland en België gaan fiscale informatie uitwisselen

In Archief by robert

Op 23 juni tekenden staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën en de Belgische staatssecretaris van Financiën Bernard Clerfayt een protocol bij het belastingverdrag met België. In het protocol staan afspraken over het uitwisselen van informatie. Nederland is het eerste Europese land waarmee België een dergelijk verdrag sluit. Het protocol met België regelt afspraken over de uitwisseling van informatie in belastingzaken. België beroept zich niet langer op het bankgeheim. In het protocol is vastgelegd dat automatische uitwisseling van bankgegevens mogelijk is per 1 januari 2010 en dat uitwisseling van bankgegevens op verzoek reeds mogelijk is met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2008. Dankzij het zeer uitgebreide Nederlandse verdragennetwerk kon de Belastingdienst reeds van veel landen fiscale informatie ontvangen.

hits=1= / id=1648=