Jaarverslag federale Ombudsman 2015: aandacht voor gezinsfiscaliteit

In Archief by robert

Op 18 april 2016 heeft de federale Ombudsman zijn jaarverslag 2015 voorgesteld aan het Parlement. Het probleem van de gezinsfiscaliteit kreeg bijzondere aandacht. In de loop van 2015 ontving de federale Ombudsman een groot aantal klachten over de fiscale regelgeving met betrekking tot kinderen ten laste. Die regelgeving lijkt niet meer doelmatig om de nieuwe samenlevingsvormen gepast te verwerken zoals co-ouderschap, alleenstaande ouders met kinderen, feitelijk samengestelde gezinnen.
Daarom is de federale Ombudsman hierover een systemisch onderzoek gestart, waarvan de resultaten in het jaarverslag terug te vinden zijn. Het onderzoek heeft aangetoond dat de regelgeving dermate complex is geworden, dat de burger niet altijd nog het legitieme ervan begrijpt. Daarnaast genereert deze complexiteit een hoge kost en toepassingsmoeilijkheden voor de administratie en voor de juridische wereld. De federale Ombudsman wenst het debat hieromtrent te lanceren met als doel een gezinsfiscaliteit die eenvoudiger en transparanter is, gefocust op het belang van het kind (zie: http://www.federaalombudsman.be/nl/content/jaarverslag2015 ).