Verplichte invoering werkkostenregeling uitgesteld

In Archief by robert

De Nederlandse loonbelasting dient als een voorheffing op de inkomstenbelasting. Bij lonen, pensioen en veel andere uitkeringen wordt door de werkgever of de uitkerende instantie loonbelasting ingehouden. Deze ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de inkomstenbelasting.
Er bestaan in de loonbelasting nog een aantal mogelijkheden om werknemers belastingvrij (of onder een gunstige regeling) bepaalde kosten te vergoeden. Ook kunnen diverse zaken, zoals een telefoon of een computer onder voorwaarden fiscaal gunstig vergoed of verstrekt worden.


De Nederlandse overheid wil deze regelingen versimpelen en heeft daarom de “werkkostenregeling” ingevoerd. Hierbij zijn een groot aantal mogelijkheden geschrapt, die er onder de oude regeling nog wel waren. Daarnaast worden bepaalde nadelen van het oude systeem opgelost, maar daadwerkelijk eenvoudiger wordt het vaak niet.
Op dit moment bestaan de oude regeling en de werkkostenregeling nog naast elkaar. Werkgevers waren nog niet verplicht over te stappen. Werkgevers kunnen globaal uitrekenen wat gunstiger is, de oude of de nieuwe regeling. Omdat de oude regeling in de ruime meerderheid van de gevallen gunstiger is, is nog lang niet iedereen overgestapt. Het was de bedoeling dat eind 2013 alle werkgevers verplicht de nieuwe werkkostenregeling zouden moeten gaan toepassen.

Ook de overheid ziet in dat er nog een aantal problemen met de werkkostenregeling zijn. Deze problemen worden bekeken en hiervoor zullen oplossingen komen. In verband daarmee wordt de verplichte invoering van de werkkostenregeling uitgesteld tot (waarschijnlijk) eind 2014.

hits=270= / id=3101=