Grotere openbaarheid over de werking van de rulingcommissie

In Archief by robert

Fiscale rechtszekerheid is een fel begeerd goed; zeker omdat de fiscale wetgeving vaak zeer technisch is en mogelijke geschillen met de administratie jaren kunnen aanslepen. Acht jaar geleden heeft de Belgische wetgever daartoe een centrale en onafhankelijke dienst opgericht die jaarlijks meer dan vijfhonderd rulingaanvragen verwerkt. Tot voor kort was het niet steeds duidelijk welke criteria deze rulingcommissie hanteerde bij de beoordeling van de aanvragen. Het jaarverslag over de werking van de dienst en de beleidslijnen die zij hanteert, waren immers niet openbaar. Na herhaalde kritiek heeft de dienst nu besloten om de voorbije jaarverslagen voor het publiek toegankelijk te maken op haar webstek. Deze verslagen bieden een goed inzicht over welke herstructureringen voor de dienst fiscaal aanvaardbaar zijn en welke niet. Vooral de oprichting van een holdingvennootschap door de privé-aandeelhouders en de overdracht van een bedrijf naar de volgende generaties zijn ‘hot issues’ waarover heel wat vragen worden gesteld. Door de grotere openbaarheid is de rode draad duidelijker geworden en zullen ongetwijfeld nog meer belastingplichtigen de weg naar de rulingcommissie vinden.
hits=1= / id=1827=