Megadatabank van de fiscus

In Archief by robert

De Belgische privacycommissie heeft na vijf jaar haar verzet opgegeven tegen de invoering van een megadatabank voor de fiscus. Daarmee sneuvelt de belangrijkste hinderpaal tegen de invoering van dergelijke databank. De regering zal binnenkort een ontwerp van wet overmaken aan het parlement. In die megadatabank zal alle informatie worden ondergebracht van de eigen afdelingen van de fiscus (van de gegevens van de douane tot aangiften van nalatenschap), alsook informatie van externe overheidsdiensten. De databank kan bijvoorbeeld de informatie opleveren dat iemand een laag inkomen aangeeft en toch rondrijdt met een luxewagen of in een luxevilla woont. Door deze computerdatabank zal elke belastingcontroleur zeer snel grondige en gerichte screenings van alle belastingplichtige Belgen en bedrijven in ons land kunnen uitvoeren. Door de geautomatiseerde vergelijking van gegevens (datamining) zal ook minder tijd nodig zijn om bepaalde gegevens op te vragen bij andere fiscale diensten.
hits=1= / id=1899=