Wetsvoorstel Uitstel van betaling exitheffingen ingediend bij Tweede Kamer

In Archief by robert

Met de uitspraak in de zaak National Grid Indus is duidelijk geworden dat Nederland niet zomaar belasting mag heffen en innen op (fictieve) stakingswinsten bij verplaatsing van ondernemingsactiviteiten buiten Nederland naar een land van de EU. Dit ziet met name op stille reserves en fiscale reserves.
De staatssecretaris had direct na deze uitspraak al een tijdelijk Besluit uitgegeven met voorwaarden waaronder uitstel van betaling kon worden gekregen.

Nu is het wetsvoorstel ingediend om deze problematiek ook in de wet te regelen. Het wetsvoorstel lijkt sterk op het voorlopige Besluit en is alleen geldig bij verplaatsingen binnen de EU of de EER. Onder de toekomstige wettelijke regeling zijn er dan in essentie drie keuzemogelijkheden:
1. Direct afrekenen bij de grens.
2. Afrekenen met betalingen in tien jaarlijkse gelijke termijnen.
3. Pas afrekenen op het moment dat de reserves ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
Bij de tweede en derde optie moet niet alleen de belastingaanslag, maar ook rente worden betaald over de duur van het gekregen uitstel. Daarnaast worden aan de derde optie nog een aantal lastige (administratieve) voorwaarden gesteld. Dit maakt de derde optie lastig uitvoerbaar en administratief duur.
De regeling zal ook van toepassing zijn op grensoverschrijdende fusies en splitsingen.
hits=4= / id=2048=