Antimisbruikbepaling (vervolg)

In Archief by robert

In het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2012 is de lang verwachte circulaire (dd. 20 juli 2012) in verband met de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen gepubliceerd. De fiscale administratie heeft haar interpretatie van de nieuwe fiscale gunstregels voor familiebedrijven omstandig toegelicht. Zoals reeds gezegd, liet de nieuwe wettelijke regeling nog veel ruimte voor interpretatie. Door de omzendbrief weten we nu tenminste hoe de fiscus zelf de wettekst interpreteert, al kan deze interpretatie niet op alle punten worden onderschreven. Bovendien blijven er toch een aantal vragen onbeantwoord. Zo stelt de fiscus niet uitdrukkelijk of de fiscale risicotermijn voor een schenking van aandelen in een familiebedrijf in haar interpretatie drie dan wel zeven jaar bedraagt… In ieder geval worden de grote lijnen van de nieuwe regeling langzaam duidelijk en schaaft de fiscus haar interpretatie van vooral het begrip ‘economische activiteit’ geregeld bij. Wellicht leidt de concrete toepassing van de nieuwe regeling dus tot de nodige verfijningen in de interpretatie van de fiscus

hits=1= / id=1517=