Belastingplannen 2013

In Archief by robert

Prinsjesdag is geweest en de plannen voor de belastingwetgeving 2013 zijn gepresenteerd. Slechts een paar dagen later zijn deze plannen voor een deel alweer aangepast. Deze aanpassingen komen uit het formatieoverleg tussen VVD en PvdA. We noemen enkele belangrijke punten, zoals die nu voorliggen:

– Het plan om de onbelaste € 0,19 per km te gaan belasten vervalt. Ook de aanpassingen voor de auto van de zaak gaan niet door.
– De AOW-leeftijd wordt nog sneller verhoogd naar 67 jaar, namelijk al per 2021.
– De belasting op verzekeringen (assurantiebelasting) gaat van 9,7% naar 21%.
– Veel DGA’s hebben een pensioen in hun BV opgebouwd (eigen beheer). Als het vermogen in de BV te laag is om het pensioen te kunnen betalen, krijgen zij onder (strenge) voorwaarden de mogelijkheid de pensioenverplichting te verminderen.
– Aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek. De aanpassingen zijn vrijwel conform de eerdere voorstellen. De belangrijkste verandering is dat de hypotheekrente alleen nog (volledig) aftrekbaar zal zijn in gevallen waarin de eigen woningschuld tenminste annuïtair in dertig jaar wordt afgelost. Voor bestaande gevallen komt er overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat de nieuwe wetgeving de komende dertig jaar niet van toepassing zal zijn op al bestaande leningen. Ook het oversluiten van een lening zal geen gevolgen hebben. Maar als er bijvoorbeeld wordt verhuisd en bijgeleend kan de nieuwe regeling (voor een deel) wel gaan gelden.
– In de vennootschapsbelasting wordt de thin capregeling (een beperking op de aftrekbare rente) na een bestaan van nog geen tien jaar weer afgeschaft.
– De overdrachtsbelasting op de overdracht van woningen blijft 2% (in plaats van 6%) en de regeling wordt nog wat verruimd.
– Daarnaast is er een (soort) vrijstellingsregeling in de overdrachtsbelasting bij een doorverkoop. Als deze doorverkoop plaatsvindt binnen 6 maanden (uitgaande van eenzelfde verkoopprijs) dan is deze onbelast. De termijn van 6 maanden wordt nu verruimd tot 36 maanden. Deze verruiming gaat in per 1 september 2012 en eindigt op 1 januari 2015.
1 oktober 2012

hits=1= / id=1528=