De notionele interestaftrek onder vuur

In Archief by robert

Hoewel de meerderheidspartijen nog maar net een akkoord hebben bereikt over de tax shift, dringt de minister van Financiën opnieuw aan op een grondige hervorming, dit keer van de vennootschapsbelasting. De aanleiding daarvoor is de commotie rond de Excess Profit Rulings voor multinationals, deze worden door de Europese Commissie beschouwd als verboden staatssteun. Daarbij komt dat de Verenigde Staten nu ook de Belgische notionele intrestaftrek in het vizier nemen.

De notionele interestaftrek of de aftrek voor risicokapitaal is een techniek waardoor ondernemingen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting een aftrek van hun belastbaar inkomen kunnen toepassen in de vorm van een fictieve rente die wordt berekend op basis van hun eigen vermogen (netto activa).
De Verenigde Staten hebben een nieuw modelverdrag klaar dat dient als gedragslijn bij de (her)onderhandeling van dubbelbelastingverdragen. Onder het nieuwe modelverdrag kent de VS geen verdragsvoordelen meer toe voor interesten die vanuit de VS worden betaald aan Belgische verbonden vennootschappen die genieten van de notionele intrestaftrek. In de praktijk betekent dit dat de VS een heffing van 30% zou toepassen op intresten betaald aan een Belgische verbonden vennootschap. De impact van het nieuwe modelverdrag tussen België en de VS mag dan ook niet onderschat worden en het betekent wellicht op termijn het einde van de notionele intrestaftrek in een Belgisch-Amerikaanse context. Het is wel zo dat het bestaande dubbelbelastingverdrag tussen de België en de VS hiervoor opnieuw dient onderhandeld te worden.

Volgens de minister wordt het duidelijk dat onze vennootschapsbelasting aan een herziening toe is. Hij wil daarbij afstappen van de recepten en de fiscale regimes uit het verleden. Concreet stelt de minister voor om de notionele interestaftrek (en een reeks andere aftrekken) in de vennootschapsbelasting af te schaffen en ruil voor een lager tarief van vennootschapsbelasting van 20%. Voorlopig is het afwachten of de minister binnenkort bij de begrotingscontrole de meerderheidspartijen kan overtuigen van zijn voorstel.