Verdere afkalving bankgeheim

In Archief by robert

Zoals reeds eerder aangekondigd (NBM juni 2011) staat het Belgisch fiscaal bankgeheim onder druk. Voor louter Belgische doeleinden werd het bankgeheim de facto afgeschaft (weliswaar met een aantal beschermingsmechanismes tegen al te voortvarende fiscale ambtenaren – zie NBM april 2011). Ook grensoverschrijdend verdwijnen de barrières. De Kamer behandelt thans het wetsontwerp tot aanvaarding van een protocol met onder andere Nederland dat wederzijdse uitwisseling van bankgegevens mogelijk moet maken. Dit feit, gepaard gaande met de mogelijke diefstal van confidentiële bankgegevens door werknemers van (Zwitserse en Liechtensteinse) financiële instellingen die in handen vielen van de fiscale autoriteiten, maakt dat het bankgeheim wel een zeer smalle verdedigingslinie wordt.

hits=1= / id=1828=