Ten onrechte BPM op geleasede auto met Luxemburgs kenteken, Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011

In Archief by robert

Een Nederlander gebruikt voor zijn werk en privé een auto met Luxemburgs kenteken, welke geleased wordt. In maart 2008 wordt hij aangehouden op de openbare weg in Nederland en krijgt hij een (laatste) waarschuwing dat hij hiervoor BPM verschuldigd is. Nadat hij een maand later weer wordt aangehouden krijgt hij een volledige naheffingsaanslag BPM opgelegd met 50% boete.
Hof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de BPM voor een in een andere lidstaat geregistreerd en gehuurd voertuig in strijd is met artikel 49 van het EG-verdrag. Daarbij stelt het Hof vast dat bij een dergelijke heffing van BPM geen rekening wordt gehouden met de duur van de huurovereenkomst en het gebruik op de Nederlandse weg. Volgens het hof is de hoogte van de belasting dan niet evenredig aan de gebruiksduur van de auto in Nederland. Omdat zo’n evenredige heffing volgens de inspecteur op basis van de huidige wet ook niet mogelijk is, moet de naheffingsaanslag volgens het hof volledig worden vernietigd. Het is aan de wetgever om een regeling te bedenken die wel rekening houdt met een dergelijk evenredig gebruik van de weg in Nederland.

hits=3= / id=1802=