Regeerakkoord tussen VVD en PvdA

In Archief by robert

Aan belastingplannen is er geen gebrek. Na Prinsjesdag zijn nu ook de maatregelen die de VVD en PvdA afgesproken hebben bekend gemaakt. Enkele opvallende punten:
– De werkloosheidsuitkering (WW) wordt versoberd;
– De aftrek van de hypotheekrente wordt nog verder aangepakt: het tarief waartegen kan worden afgetrokken is nu nog 52%, maar dit wordt in kleine stapjes de komende jaren verlaagd.
– In ruil daarvoor worden de belastingtarieven verlaagd.

Maar de meest besproken en omstreden maatregel is nu al de inkomensafhankelijke zorgpremie. Nu is er een systeem met een vaste premie, waarbij lagere inkomens een subsidie krijgen (de zorgtoeslag). Dit systeem zou verdwijnen en plaatsmaken voor een systeem waarbij premies worden geheven over het inkomen. Voor zover nu bekend zou dat betekenen dat inkomens tot ongeveer € 31.000 er per saldo op vooruit gaan. De inkomens daarboven gaan erop achteruit, waarbij met name de inkomens rond € 70.000 relatief veel gaan bijdragen (tot zo’n € 500 in de maand meer). Naast deze maatregel zou er ook een inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg komen, waarbij het eigen risico voor een patiënt hoger wordt naar gelang zijn of haar inkomen hoger is.

Deze maatregelen in de zorg brengen veel onrust met zich mee, onder meer omdat het gaat om veel geld en omdat veel zaken nog niet duidelijk zijn. Ook voor veel Nederbelgen zijn deze maatregelen van belang. Veel Nederbelgen zijn sociaal verzekerd in Nederland en zullen als gevolg daarvan met deze inkomensafhankelijke zorgpremie te maken kunnen krijgen. Het is de vraag hoe de regeling er uiteindelijk uit zal komen te zien.

Op dit moment ligt met name de VVD onder druk door deze plannen. Toch hebben VVD en PvdA aangegeven dat zij zich aan de afspraken uit het akkoord zullen houden. In de Tweede Kamer hebben zij een meerderheid. Maar zij zullen de maatregelen ook door de Eerste Kamer moeten loodsen, en daar hebben zij geen meerderheid. En de drie partijen die hen aan een meerderheid zouden kunnen helpen (het CDA, de SP en de PVV) hebben allen nu al aangegeven dat zij niet met de huidige voorstellen in zullen stemmen. Er is daarmee dus nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dat betekent dat het in politiek Nederland spannende tijden gaan worden.

hits=3= / id=1496=