Tegen uitreiking formulier opgaaf wereldinkomen is geen bezwaar en beroep mogelijk

In Archief by robert

Vele Nederbelgen hebben er mee te maken: het formulier opgaaf wereldinkomen dat ze van de Nederlandse belastingdienst thuis gestuurd krijgen. Velen vragen zich ook af of ze dit formulier in moeten vullen en terugsturen. Zo ook een man die in 2007 in Spanje woont. Hij dient een bezwaarschrift in. Het Hof overweegt echter dat dit bezwaarschrift niet-ontvankelijk is. Het uitreiken van het formulier valt volgens het Hof onder het regime van de AWR. Dit betekent dat alleen bezwaar en beroep mogelijk is, wanneer het besluit tot het uitreiken van het formulier aangewezen zou zijn als een voor bezwaar vatbare beschikking. Volgens het Hof is dit echter niet het geval. Ofwel, de inspecteur was bevoegd het formulier uit te reiken en de man moet het invullen en terugsturen.
Hof ’s-Hertogenbosch 4 mei 2011hits=0= / id=1767=