Op de valreep goedgekeurd: nieuwe wettelijke criteria voor de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

In Archief by robert

In deze rubriek van de maand mei bespraken wij reeds het wetsontwerp dat tegemoetkomt aan de problematiek van de waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot in geval van omzetting van dat vruchtgebruik in een kapitaal. Het bleef toen afwachten of deze wijziging nog voor het einde van de intussen afgelopen legislatuur zou worden goedgekeurd. Dat is op de valreep toch gelukt.

Bij de omzetting van vruchtgebruik houdt het vruchtgebruik op te bestaan en wordt het omgezet in iets anders, zoals een som geld. Deze som geld komt toe aan de vruchtgebruiker en vertegenwoordigt de tegenwaarde van zijn vruchtgebruik. Om de waarde hiervan te berekenen bestonden er voorheen verschillende tabellen met telkens een andere berekeningswijze, aangezien de wetgever tot voor deze wijziging nooit bindende richtlijnen had uitgevaardigd. Door het vastleggen van criteria wil de wetgever nu meer rechtszekerheid creëren. Artikel 745sexies, § 3 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek bepaalt vanaf heden dat er voor de omzetting van het vruchtgebruik twee omzettingstabellen zullen worden opgesteld; één voor mannen en één voor vrouwen. Deze omzettingstabellen bepalen de waarde van het vruchtgebruik als een percentage van de normale verkoopwaarde van de goederen onderworpen aan het vruchtgebruik, rekening houdend met een aantal criteria. Een en ander zal op een later tijdstip nader worden uitgewerkt door de minister.

hits=34= / id=3659=