Maatregelen inzake fraudebestrijding aangevochten voor het Grondwettelijk Hof

In Archief by robert

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) en de Belgisch banken (Febelfin) vragen de vernietiging van de Wet die de notie ‘ernstige fiscale fraude’ heeft ingevoerd in diverse wetboeken. Het betreft de Wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding.

Deze wet verlaagt de drempel voor tussenpersonen om gevallen van fiscale fraude te melden aan de antiwitwascel. Voorheen diende men enkel te melden indien de fiscale fraude een ernstig en georganiseerd karakter vertoonde. Nu volstaat het dat het om ernstige fiscale fraude gaat, het georganiseerd karakter is niet langer vereist. Ook staan er sinds de Wet van 15 juli 2013 strengere straffen op het nieuwe misdrijf ernstige fiscale fraude.

Febelfin bestrijdt de wet omdat deze te vaag en te onduidelijk zou zijn en rechtsonzekerheid creëert. Zo zou het onduidelijk zijn wanneer banken cliënten moeten aangeven voor ernstige belastingfraude. Ook de OVB zegt enkel naar het Hof te stappen omwille van de rechtsonzekerheid die ontstaat voor advocaten, en in tweede instantie hun cliënten. Het blijft voorlopig afwachten of het Grondwettelijk Hof oren zal hebben naar de argumenten van Febelfin en de OVB.

hits=286= / id=3493=