Inkomsten en meerwaarden gerealiseerd door niet residenten

In Archief by robert

Niet inwoners (natuurlijke personen) zullen voortaan ook sociale bijdragen met een tarief van 15,5% verschuldigd zijn op de meerwaarden die zij realiseren naar aanleiding van de vervreemding van Frans vastgoed (bouwgronden worden aan een speciaal regime onderworpen). Deze heffing komt bovenop de bestaande fiscale heffing van 19%, zodat meerwaarden voortaan belast zullen worden aan 34,5%. De belastbare grondslag van de meerwaarde blijft degressief (in functie van de houdperiode van het onroerend goed). In zoverre het onroerend goed verkocht zal worden meer dan 30 jaar na aankoopdatum, is de meerwaarde vrijgesteld. Ook de in Frankrijk behaalde huurinkomsten zullen voortaan aan deze heffing van 15,5 % onderworpen worden. Deze nieuwe maatregel zal toepasselijk zijn op de meerwaarden gerealiseerd vanaf de inwerkingtreding van de wet en op de huurgelden ontvangen vanaf 1 januari 2012. Het recente wetsontwerp voorziet in een uitzonderlijk abattement van 20% op meerwaarden gerealiseerd in 2013 (uitsluitend van toepassing op de fiscale heffing).hits=2= / id=1500=