Aangepaste fiscale regularisatie treedt in werking op 15 juli 2013

In Archief by robert

In tegenstelling tot eerdere berichten treedt het nieuwe strengere regime inzake de fiscale regularisatie niet in werking op 1 juli 2013, maar op 15 juli 2013. Dit nieuw regime zal lopen tot en met 31 december 2013. Na die datum zal een fiscale regularisatie niet meer mogelijk zijn, althans niet op basis van het bestaande wettelijk regime. Particulieren, vennootschappen en rechtspersonen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen van deze regeling gebruik maken. 

 

hits=1074= / id=3316=