Antimisbruikbepaling (vervolg bis)

In Archief by robert

Er is op 1 en 8 oktober 2012 bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 167, 168 en 169 van de programmawet van 29 maart 2012, zijnde de antimisbruikbepaling. Het is dus mogelijk dat de antimisbruikbepaling in het schenkings- en successierecht nietig wordt verklaard. In afwachting van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof is echter voorzichtigheid geboden.hits=1= / id=1472=