Uitbreiding notionele interestaftrek?

In Archief by robert

België heeft voor vennootschappen het intussen welbekende fiscale gunstregime van de notionele interestaftrek. Dit regime geldt zowel (1) voor Belgische vennootschappen als (2) voor Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen. Maar wat met een Belgische vennootschap met bijvoorbeeld een Nederlandse vaste inrichting? Volgens de Belgische wetgeving komen de activa die toebehoren tot die Nederlandse vaste inrichting niet in aanmerking voor de berekening van de notionele interestaftrek. De Europese Commissie stelde 2 jaar geleden al de vraag of deze uitsluiting wel EU-conform is. De Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen heeft op 24 juni 2011 deze vraag nu concreet gesteld aan het Hof van Justitie. Het valt af te wachten of het Hof van Justitie deze ongelijkheid inderdaad afstraft, nu België de inkomsten van de activa van de Nederlandse vaste inrichting ook niet belast (omwille van de vrijstelling voorzien in het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag).
hits=0= / id=1841=