Catshuis-overleg mislukt, Kunduz-coalitie sluit begrotingsakkoord

In Archief by robert

Zeven weken lang hebben CDA, VVD en PVV overlegd over een bezuinigingsakkoord om het Nederlandse begrotingstekort terug te dringen tot 3%. Uiteindelijk is het overleg mislukt. De VVD en het CDA hebben vervolgens samen met D’66, Groen Links en de Christen Unie (de Kunduz-coalitie) wel afspraken kunnen maken. Hoewel de afspraken op veel punten nog uitgewerkt moeten worden zijn de maatregelen ingrijpend. De belangrijkste belastingmaatregelen zijn de volgende:

– Verhoging van het hoge BTW-tarief van 19% naar 21%
– Op termijn een verlaging van de schijven van de inkomstenbelasting
– De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan maar wordt beperkt: er kan vanaf 2013 tot maximaal 100% van de koopsom van de woning fiscaal aftrekbaar worden geleend. Daarnaast wordt de jaarlijkse renteaftrek gemaximeerd op het bedrag dat overeenkomt met een annuïteitenlening van 30 jaar.
– De overdrachtsbelasting wordt permanent 2% in plaats van 6%.
– De onbelaste reiskostenvergoeding woning-werk van 0,19ct/ km wordt volledig afgeschaft. De vergoeding van 0,19ct/ km voor dienstreizen (zoals bezoek klanten) blijft wel bestaan.
– Werknemers met een auto van de zaak krijgen al een bijtelling. Deze bijtelling was niet van toepassing als niet meer dan 500 km per jaar privé werd gereden. Deze vrijstelling wordt afgeschaft, waardoor ook werknemers met een klein privégebruik onder de bijtelling gaan vallen.
– Hogere inkomens worden in 2013 op hun inkomen belast met een (éénmalige) crisisheffing. Onduidelijk is nog wat onder “hogere inkomens” moet worden verstaan.

hits=2= / id=1891=