150 km-grens niet in strijd met Europees recht?

In Archief by robert

Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in de zaak Sopora. Het gaat hierbij om de 30%-regeling, een regeling die het mogelijk maakt om gekwalificeerde werknemers die van buiten Nederland worden aangetrokken een onbelaste onkostenvergoeding te geven van 30% van het loon. Deze regeling is een fiscale stimulans om gekwalificeerde, schaarse werknemers naar Nederland te halen.

Aan de regeling worden een aantal eisen gesteld, waaronder de eis dat de werknemer op meer dan 150 km afstand van Nederland woonde. De redenering is anders dat de afstand tot Nederland te klein is om hoge kosten te moeten maken om als inkomende werknemer naar Nederland te komen.

Door deze 150 km-grens komen bijvoorbeeld inwoners van België niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling.

Een inwoner van Duitsland woonde binnen de 150 km-grens en wilde toepassing van de 30%-regeling. Tegen de afwijzing van deze regeling is het uiteindelijk tot een procedure bij de Hoge Raad gekomen en de Hoge Raad heeft vragen gesteld aan het Hof van Justitie.

Het Hof heeft op deze vragen geantwoord dat de 150 km-grens in beginsel niet in strijd is met Europees recht. Hiermee kan een onderscheid worden gemaakt tussen personen die wel hoge kosten moeten maken en personen die geen hoge kosten hoeven te maken om naar Nederland te komen.

Maar het Hof geeft vervolgens ook aan dat de Hoge Raad moet gaan onderzoeken of er dan geen grote overcompensatie ontstaat voor de personen die wel in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Het kan namelijk wel eens zo zijn, dat een onbelaste vergoeding van 30% van het loon (veel) hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten. In dat geval is er wel strijd met Europees recht, omdat de ene werknemer (die wel onder de 30%-regeling valt) meer onbelast krijgt dan zijn kosten, terwijl de andere werknemer (die niet onder de 30%-regeling valt) dit dus niet krijgt. In dat geval is er een ongelijke behandeling, en is de rechtvaardiging daarvoor weg.

De Hoge Raad moet met dit antwoord nu verder aan de slag en onderzoek gaan doen naar de vraag of er sprake is van overcompensatie. Het laatste woord is hierover dus nog niet gesproken.

Hof van Justitie EU, 24 februari 2015 (zaak Sopora)

hits=54= / id=3816=