Besparing premie ziektekostenverzekering

In Archief by robert

Twee buren in België: de ene buur ontvangt een Nederlands pensioen, de andere een Belgisch. Beiden hebben recht op de Belgische gezondheidszorg. Maar waarom betaalt de Belgisch pensioengerechtigde duizenden euro’s minder voor zijn ziektekostenverzekering en is hij desondanks beter verzekerd?

De Belgische wettelijke ziektekostenverzekering kent één zorgpakket. In principe zijn alle inwoners van België hiertoe gerechtigd. Tegenover dit zorgpakket staan bijna dertig categorieën van premieplichtigen. Vanuit financieel oogpunt maakt het veel uit tot welke categorie u behoort.

Premie aan Nederland
De Nederlands pensioengerechtigde betaalt zijn bijdrage in Nederland. Deze kan oplopen tot een kleine € 4.000 per jaar per echtpaar. De bijdrage bestaat uit drie componenten:
– vaste bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW),
– inkomensafhankelijke bijdrage ZVW over de AOW-uitkering en over het bedrijfspensioen,
– inkomensafhankelijke bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over de AOW en het bedrijfspensioen.

Een nog niet gepensioneerde, maar rentenierende Nederbelg valt in de restcategorie ‘verblijvende in België’. Zijn wettelijk verplichte persoonlijke bijdrage is afhankelijk van het bruto belastbaar gezinsinkomen in het vorig jaar (beroepsinkomen, roerende en onroerende inkomsten, uitkeringen, pensioenen, etc) en kan oplopen tot € 2.520 per jaar per echtpaar.

Premieplicht aan Nederland vervalt
Een Belgisch pensioengerechtigde betaalt een Belgische wettelijke bijdrage indien zijn pensioen (inclusief AOW) hoger is dan € 1.255 (alleenstaande) of € 1.488 (gezinshoofd). Dan wordt op het Belgische pensioen een bijdrage ingehouden van 3,55%. Op het Nederlands (AOW en bedrijfs-) pensioen wordt daarentegen geen bijdrage ingehouden. Zodra een Nederbelg in België werkt of Belgisch pensioen krijgt, is er geen plicht meer om Nederlandse premies te betalen. Dus Nederbelgen met niet alleen een Nederlands pensioen maar ook een Belgisch pensioen, hoe gering ook, zullen alleen in de lage Belgische bijdrageklasse vallen. Deze status wordt levenslang toegekend en dit betekent ieder jaar een besparing van duizenden euro’s.

Dienstencheque-werknemer
Wanneer wordt een Nederbelg – al of niet ouder dan 65 jaar – alsnog (ook) Belgisch pensioengerechtigde? Hiervoor zal enige tijd moeten worden gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst, op grond waarvan pensioenrechten in België worden opgebouwd. Waar de wettelijke minimum wekelijkse arbeidsduur van deeltijdscontracten meestal 13 uur is, bestaan er wel enkele uitzonderingen. Eén daarvan is die van de ‘dienstencheque-werknemer’. Voor hen volstaat een vast uurrooster van (minimaal) 4 aaneengesloten uren per week. Als deze werknemer vervolgens per 1 januari 2011 met Belgisch pensioen gaat, ontvangt hij voortaan levenslang circa € 20 pensioen per jaar. Deze Nederbelg hoeft vanaf het moment dat hij gaat werken als dienstencheque-werknemer nooit meer ziektekostenverzekeringsbijdragen te betalen in Nederland.

Dienstencheques is het gesubsidieerd, Belgisch systeem van ‘witte werksters’. De werknemers komen in loondienst bij een dienstencheque-onderneming. Dit is in feite een uitzendbureau voor huishoudelijke hulpen. De onderneming zendt de werknemers uit naar particulieren voor het verrichten van huishoudelijke hulp, zoals schoonmaken, wassen, strijken, naaien, boodschappen doen en maaltijden bereiden. De thuishulp wordt betaald met dienstencheques. Deze kosten netto € 5,25 voor één uur werk. De werknemer krijgt een bruto uurloon van € 9,50. Bij 4 uur werken per week houdt de werknemer hier netto € 9,10 van over.

Nebelex
Wij spreken met de heer Eric Hoepelman van dienstencheque-onderneming Nebelex Services. Hij vertelt ons dat Nederbelgen vaak voor een bijzondere vorm van werk kiezen. Enkele van zijn werknemers komen zelf al aan met een werkadres alwaar zij boodschappen doen, de maaltijd bereiden, om vervolgens af te sluiten met het doen van de vaat. “En dit is perfect mogelijk. Door te werken in België wordt nog een verzekeringsprobleem praktisch opgelost. Nederbelgen die in België bij hun ziekenfonds staan ingeschreven als zogenaamde ‘verdragsgerechtigde’ kunnen geen reguliere reisverzekering sluiten die ziektekosten en repatriëring buiten Europa dekt. Door enkele uren te gaan werken worden zij ‘gewoon’ verzekerde, waardoor weer wel een reisverzekering met dekking buiten Europa mogelijk is”.

De zaakvoerder van Nebelex Service concludeert: “De gevolgen van een klein bijbaantje voor deze werknemers zijn groot: niet alleen een betere ziektekostenverzekering maar ook een besparing in Nederland”.

www.dienstencheques-rva.be en www.nebelex.be
hits=1= / id=1641=