België en de Verenigde Staten ondertekenen FATCA-akkoord

In Archief by robert

Eind april 2014 ondertekenden Minister van Financiën Geens , samen met de zaakwaarnemer van de Amerikaanse ambassade in Brussel, het akkoord voor een betere naleving van de fiscale verplichtingen op internationaal vlak en de implementatie van de FATCA-wet (Foreign Account Tax Compliance Act).
Het FATCA-akkoord creëert een kader voor de invoering van de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België en de Verenigde Staten. Het beschrijft welke inlichtingen moeten worden verkregen en uitgewisseld, en legt de timing en de praktische bepalingen voor de uitwisseling vast.

De ondertekening van het akkoord bevestigt de vastberadenheid van België om zich aan te sluiten bij de wil van de Europese staten om de automatische uitwisseling van inlichtingen geleidelijk aan te veralgemenen tot de nieuwe wereldwijde norm voor de bestrijding van de internationale fiscale fraude. Daarmee ondersteunt België de huidige werkzaamheden van de OESO en van de Europese Unie die moeten leiden tot het invoeren van een gecoördineerd, doeltreffend en evenredig globaal instrument voor de uitwisseling van inlichtingen. Binnen deze context wordt momenteel een specifiek wettelijk kader voor de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen uitgewerkt dat aan het volgende parlement zal worden voorgelegd.
De tekst van het FATCA akkoord kan geraadpleegd worden op Fisconet+: www.fisconetplus.be (Home > FISCALITEIT > Inkomstenbelastingen > Wetgeving en reglementering > Uitwisseling van inlichtingen > Administratieve regelingen > Inhoudstafel)

hits=32= / id=3655=