Aan buitenlandse verzekeraar betaalde AOV-premie is aftrekbaar, Hoge Raad

In Archief by robert

Een in Nederland wonende en werkende specialist heeft een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten bij een Duitse verzekeraar. De belastingdienst heeft in 2003 de af­trek van de premie hiervoor geweigerd, omdat de verzekeraar niet voldoet. Eén van de voorwaarden voor aftrek is namelijk dat de verzekeraar een in Nederland uitwinbare zekerheid ten be­hoeve van de belastingdienst dient af te geven voor invordering van eventuele belasting. Volgens de Hoge Raad, in navolging van Rechtbank Breda en Hof ?s-Hertogenbosch, is deze voor­waarde echter strijdig met het verbod tot beperking van het vrij verrichten van diensten. Dit ondanks dat de belemmering, onder voorwaarden, in 2004 is weggenomen.
Buitenlands belastingplichtigen die opteren voor de keuze voor de fictieve binnenlandse belastingplicht, kunnen de premie voor hun arbeidsongeschiktheidsverzekering in aftrek brengen. Ook voor hen kan deze uitspraak van belang zijn.
hits=1= / id=1730=