Nadere preciseringen over het arrest Dijkman

In Archief by robert

Tot voor kort betaalden de Belgische ingezetenen extra gemeentebelasting op hun beleggingsopbrengsten bij buitenlandse bankinstellingen. Dit was minder aangenaam voor Nederbelgen die na hun emigratie nog spaartegoeden aanhouden buiten België, bijvoorbeeld Nederland. Het Europees Hof van Justitie heeft deze praktijk veroordeeld in het arrest Dijkman (zie NBM april 2011). Er waren evenwel nog vragen gerezen of het arrest ook van toepassing zou zijn op beleggingen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld bij Zwitserse bankinstellingen. De Belgische administratie verzet zich nu tegen deze uitbreiding buiten de Europese Unie. Enkel beleggingen in landen van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (de zogenaamde Europese Economische Ruimte) worden vrijgesteld van de aanvullende gemeentebelasting. De fiscus zal de in het verleden betaalde gemeentebelasting daarenboven niet spontaan terugbetalen. Daartoe is actie nodig in de vorm van een aangetekend bezwaarschrift. De rechtzetting van de belastingtoestand (lees terugbetaling) gebeurt dan in principe over de voorbije vijf jaar.
hits=1= / id=1826=