Wijziging van het Wetboek van Belgische nationaliteit

In Archief by robert

Zoals eerder aangekondigd (NBM november 2012) is het Wetboek van Belgische nationaliteit gewijzigd bij wet van 4 december 2012, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2012 (zie meer over die wijziging verder in deze aflevering van NBM). De uitvoering van die wet wordt geregeld door het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (Belgisch Staatsblad van 21 januari 2013).hits=6= / id=1457=