Hypotheekrenteaftrek heeft niet alleen voordelen maar ook nadelen

In Archief by robert

Op dezelfde dag heeft de Advocaat-Generaal nog een Conclusie gegeven. In deze zaak betrof het wederom een inwoner van Duitsland, die hypotheekrenteaftrek in Nederland wilde toepassen. Tegenover deze aftrekbare kosten in verband met zijn eigen woning, ontving hij als inkomen een Nederlands pensioen en een uitkering van het UWV. Onder het belastingverdrag met Duitsland mag het UWV-inkomen worden belast in Nederland en het pensioen mag worden belast in Duitsland.
Deze belastingplichtige wil zijn hypotheekrenteaftrek toepassen op zijn uitkering van het UWV, dat belastbaar is in Nederland. Echter, het feit dat hij ook een pensioen ontvangt dat belast wordt in Duitsland, frustreert zijn mogelijkheden om zijn hypotheekrenteaftrek ook daadwerkelijk te krijgen. De combinatie van in Duitsland en in Nederland belastbaar inkomen leidt volgens de Nederlandse wetgeving tot een beperking van de mogelijkheden voor hypotheekrenteaftrek in Nederland.
En voor deze regeling komt de Advocaat-Generaal tot de conclusie dat ze wel houdbaar is. Soms heeft de hypotheekrenteaftrek dus niet alleen voordelen, maar ook nadelen.
Conclusie A-G Niessen, 6 maart 2013

hits=149= / id=3142=