Inwerkingtreding van de nieuwe algemene antimisbruikbepaling

In Archief by robert

Voor registratie- en successierechten zal deze bepaling in werking treden voor rechtshandelingen (of het geheel van rechtshandelingen die één verrichting tot stand brengen) die worden gesteld vanaf 1 juni 2012. Inzake inkomstenbelastingen is de bepaling van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 (met een bijzondere regeling indien de rechtshandeling is gesteld tijden een boekjaar dat afsluit ten vroegste op 6 april 2012 en verbonden is aan aanslagjaar 2012).

Voorlopig is het nog wachten op de aangekondigde circulaire die meer duidelijkheid zou moeten verschaffen over de wijze waarop de fiscale administratie deze nieuwe maatregel zal toepassen.
hits=1= / id=1906=