Aanvullende crisisbijdrage door grensarbeiders niet verschuldigd

In Archief by robert

In een procedure die 13 jaar heeft gelopen hebben grensarbeiders eindelijk hun gelijk gekregen. In 1997 werd namens grensarbei­ders een bezwaarschrift ingediend tegen het moeten betalen van de aanvullende crisisbijdrage en het feit dat de premie voor de particuliere ziekteverzekering in Nederland niet fiscaal aftrek­baar was. Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft de grensar­beiders nu in het gelijk gesteld. Daarbij dient echter wel vermeld te worden dat de aanvullende crisisbijdrage al jaren geleden is afgeschaft.

hits=1= / id=1727=