Besluit Staatssecretaris van Financiën inzake teruggaaf dividendbelasting zaak Miljoen e.a.

In Archief by robert

Nr. DGB 2016/1731M van 26 april 2016

Door de Hoge Raad is einduitspraak gedaan in de zaken Miljoen, X en Société Générale SA. Het ging daarbij in essentie om situaties waarbij een Nederlandse vennootschap dividend heeft uitgekeerd waarop 15% Nederlandse dividendbelasting is ingehouden.

Het punt is vervolgens dat in Nederland gevestigde personen en entiteiten de ingehouden dividendbelasting wel kunnen verrekenen, terwijl de niet in Nederland gevestigde personen en entiteiten dat niet kunnen. Daardoor kan het gebeuren dat een inwoner van Nederland minder belasting betaalt over het ontvangen dividend dan een niet-inwoner. De boodschap van het arrest was, vrij vertaald, dat een schaduwberekening moet worden gemaakt alsof de niet-inwoner wèl in Nederland woonde. Wordt er op grond van die schaduwberekening minder betaald dan de ingehouden dividendbelasting, dan bestaat er recht op uitbetaling van dit verschil.

In het Besluit heeft de Staatssecretaris aangegeven dat de Belastingdienst verzoeken om teruggaaf van dividendbelasting kan gaan uitvoeren. Bij de beoordeling van de teruggaafverzoeken zal worden aangesloten bij de uitspraken van het Europese Hof en de Hoge Raad. Bij het sluiten van deze bijdrage was het formulier voor teruggaafaanvragen voor vennootschappen al beschikbaar, maar voor particulieren was deze er (nog) niet.