Gebruikelijk loonregeling ook van toepassing op in Nederland werkzame DGA met Belgische houdstervennootschap, Hof Den Haag 25 maart 2011

In Archief by robert

De gebruikelijk loonregeling voor de DGA is voor velen van hen een doorn in het oog. Ter herinnering: een DGA wordt geacht ten minste 41.000 aan salaris (fictief loon) te ontvangen van zijn eigen B.V. Voor bepaalde situaties mag hij van een lager bedrag aan fictief loon uitgaan en in andere situaties moet hij juist een hoger bedrag in aanmerking nemen.
Onlangs heeft Hof Den Haag uitspraak gedaan over de hoogte van het gebruikelijke loon van een in België wonende orthodontist met een praktijk in Nederland. Zij was van bestuurder van een in Nederland gevestigde B.V., waarin met negen werknemers de praktijk werd uitgeoefend. Van deze B.V. hield zij tezamen met haar echtgenoot middellijk alle aandelen via een Belgische houdstervennootschap.
De rechtbank oordeelde op basis van de artikelsgewijze toelichting op het huidige belastingverdrag met België, dat bij de totstandkoming van dit verdrag de gebruikelijk loonregeling aan de orde geweest. Daaruit trok de rechtbank de conclusie dat de gebruikelijk loonregeling in relatie met België ‘gewoon’ van toepassing kan zijn. Het gerechtshof volgt dit oordeel. De eerdere arresten van de Hoge Raad van 5 september 2003 die betrekking hadden op het oude belastingverdrag, leiden ook niet tot een andere conclusie.

hits=1= / id=1924=